Mẫu Thượng Ngàn
Mẫu Thượng Ngàn là cuốn tiểu thuyết về văn hoá phong tục Việt Nam được thể hiện qua cuộc sống và những người dân ở một vùng quê bán sơn địa Bắc Bộ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.


  Đặt mua sách in :

  Tác giả              : Nguyễn Xuân Khánh
  Nhà xuất bản : Phụ nữ
  Số trang            : 808
  Xuất bản          : 2006 
  Bìa                      : Cứng


Download Ebooks

Xem trực tuyến


Comments