Những Linh Hồn Lẩn KhuấtDay dứt về cái chết của một người đồng đội đã khuấy động hồi ức và ý thức trách nhiệm của Thanh tra Rebus. Đường phố Edinburgh đối với Rebus bỗng nhiên đầy những mất mát và lãng quên...


  Đặt mua sách in :

  Tác giả              : Lan Rankin
  Nhà xuất bản :  Phụ nữ
  Số trang            : 258
  Xuất bản          : 04-2011
  Bìa                      : mềm 


Download Ebooks

Xem trực tuyến


Comments