Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Tập 7
Harry Potter và bảo bối tử thần” tiếp tục cuộc tìm kiếm những Trường sinh linh giá còn lại mà Harry chưa phá hủy trong tập 6.


  Đặt mua sách in :

  Tác giả              : J.K. Rowling
  Nhà xuất bản : Trẻ
  Số trang            : 788
  Xuất bản          : 2011
  Bìa                      : mềm 


Download Ebooks

Xem trực tuyến


Comments