Tình yêu pha lê - Tuyết Ảnh Sương Hồn


Ngoài đề cập đến tình bạn, tình yêu của lứa tuổi học trò mộng mơ trong trẻo, truyện còn đi sâu khai thác khía cạnh gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đề cao giá trị của gia đình trong việc hình thành nhân cách con người. Vấn đề tuy không mới, nhưng cách xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc cùng văn phong nhẹ nhàng, lôi cuốn đã thực sự tạo nên sức hấp dẫn của Tình yêu pha lê 
  Đặt mua sách in :

  Tác giả              :  Tuyết Ảnh Sương Hồn
  Nhà xuất bản : Quảng Văn
  Số trang            : 520
  Xuất bản          : 05-2011
  Bìa                      : mềm 


Download Ebooks

Xem trực tuyến


Comments